Fire
Fire

Fire

Google
Google

Google

Life
Life

Life

Addicted
Addicted

Addicted

Free
Free

Free

Game
Game

Game

Mobile
Mobile

Mobile

Video
Video

Video

Angry
Angry

Angry

got
got

got

data
data

data

phd
phd

phd

him
him

him

network
network

network

play
play

play

will
will

will

you
you

you

now
now

now

iam
iam

iam

what
what

what

garena
garena

garena

user
user

user

this
this

this

problem
problem

problem

then
then

then

error
error

error

sucks
sucks

sucks

finished
finished

finished

i got
i got

i got

plz
plz

plz

somebody
somebody

somebody

happen
happen

happen

frustration
 frustration

frustration

better
 better

better

want
 want

want

much
 much

much

your life
 your life

your life

much better
 much better

much better

in-your-life
in-your-life

in-your-life

None
None

None

And
And

And

When
When

When

Actually
Actually

Actually

But
But

But

Give
Give

Give

Your
Your

Your

Trying
Trying

Trying

I Have
I Have

I Have

Its
Its

Its

Free Fire
Free Fire

Free Fire

In My
In My

In My

What Happen
What Happen

What Happen

Our
Our

Our

Have
Have

Have

Pewd
Pewd

Pewd

Unless
Unless

Unless

Put
Put

Put

About
About

About

Plenty
Plenty

Plenty

Must
Must

Must

But Its
But Its

But Its

Connection
Connection

Connection

Give Him A
Give Him A

Give Him A

Opened
Opened

Opened

Plenty Of
Plenty Of

Plenty Of