aga area à TVMRUiT 큐 SH aTマ drT UVf era 캐T gitQT廸袁1 yzT 柎f祠t fint HTa i 3rr arrit aT gfrfafered ㆆ게杭ㄛ弚唹IR 市fare agT 껴 d介ara 히マraatoft ahマana FYI之ofraa at g제良agr aT Ti 3 fini-ī 3PT 41 gd 히 3T可ESTI Un雪5 WaT 5 3Tq 'ami at ㅎ13TTd 84RI Tas fany RTTT ㅎ뎨弚 fa7 d介Haa adt gli gl aTzfaPit亩dfad ra' d ahfoTZT aママ 히 3rgで amgq aerT 3Trq 혀 a7zfT HaTマ衬at37响团atnt dFTUnrマで穴 T7d5 farCTTg5 aTA as ? Safr끽 Tira HWTマ夜 gt a ayママ 히àat T age3团atrit $ fen 쳐 aTI 页ママ t aで吏hufrait a亓ΨraaT Tguīマ言Amoft alma gaTt Tea 깨 agoī gaTマㅎ 히 sffae 3T可市grra aga 짜gdguf gr可rt 히 2014 히27RT 俞可_RTT 亩朒HWFR 큐 3Tq 'atrit市qTH TT erT dr «h gta farzT I 3Tcrash T ·MIT -fran 3tr 3ra 3TTd7 ǐ wita d俞TTdI T紳朗团13Twit agzff aaTa faVォfayzfT 5 UT Wait 히3TGI TT 혜轩市TTRR RT ㅎ faHFff ai Tara マ35H거 gi w18 꿰汞TTR d介TRTET许g檐TTV fair- fra aam TigrTS qinTTT 쁑 Bit gaT74Tzf a介Sant 각て附劝れa 3T T$ 히FIR afaa 3ftマ3RDforaT市27Tt-4 174 31r MTTI示meta 히 Unマㅎ 히 Tas arマ食汉繄tT frTT言3TTq 5qマた 介き! 3Tq Hat Toffin g fa H g7ra祥athH qref di mit wafrai a 27Ta agaRT亩faTdt and af$ ya 3れ啊grfT faa forma aa aT fadTH 3rre aofT 市HWei Hq I 舞3TTH 3 198 dvdafb Tra d R73TFT Tai de ERI市ParT1 可aZT 74Td汉弚邗わ74 3れマATaTT an 3TUTT Ha72f7 1 22 40 2017 Tf7ZT Tien 避 团s 45价啊 市 Congress President Sonia Gandhi writes an open letter to the people of Uttar Pradesh demolishes Modi Govts' anti-people policies Meme

found @ 1222 likes ON 2017-02-24 15:52:56 BY ME.ME

source: facebook