Ye kon hai, kaha hai aaya hai, Koi nahi janta! bcbaba