Malay (language)
Malay (language)

Malay (language)

ada
ada

ada

kat
kat

kat

allah
allah

allah

apa
apa

apa

awake
awake

awake

daytona
daytona

daytona

tak
tak

tak

mira
mira

mira

kata
kata

kata

token
token

token

lama
lama

lama

saya
saya

saya

nak
nak

nak

belied
belied

belied

Rashid
Rashid

Rashid

Main
Main

Main