Money
Money

Money

Politics
Politics

Politics

Arizona
Arizona

Arizona

Business
Business

Business

sunshine
sunshine

sunshine

koch
koch

koch

dirt
dirt

dirt

bill
bill

bill

note
note

note

for
for

for

this
this

this

trust
trust

trust

this is
this is

this is

damn
damn

damn

whet
whet

whet

prate
prate

prate

intended
intended

intended

state
state

state

no
 no

no

none
 none

none

sunshine state
 sunshine state

sunshine state

None
None

None

The
The

The

The No
The No

The No

Your
Your

Your

Donations
Donations

Donations

No Sunshine
No Sunshine

No Sunshine