Memes, Wikipedia, and Focus: REA
 Wikipedia.official O Wikipedia. offcial
 Myopia
 Light can't focus
 on retina,
 causing
 faraway objects
 to appear
 blurry
 Normal
 Retina
 Eyestrain can
 cause headache
 Ediare fficial
. نزدیک بینی در حال بدل شدن به پدیده ای فراگیر در سطح جهان است. مؤسسه ملی چشم در ایالات متحده آمریکا گزارش داده که 34 میلیون شهروند این کشور از نزدیک بینی رنج می برند و حتی پیش بینی کرده که این رقم تا سال 2030 میلادی رکورد 40 میلیون را پشت سر بگذارد. برای حفاظت از چشمان خود چه کاری می توانید انجام دهید؟ شاید اثرات طولانی مدت قرار گرفتن در معرض نورهای پر انرژی هنوز هم بر ما پوشیده باشد اما تردیدی نیست که خیره شدن طولانی مدت به نمایشگر می تواند باعث بروز خستگی چشم شود. با این همه، آنطور که دکتر هیتینگ می گوید می توان با اتخاذ برخی تدابیر تا حدودی از شدت این پدیده کاست: 1- فاصله مناسب را با کامپیوتر حفظ کنید (از نمایشگر به اندازه یک بازو فاصله بگیرید) و از قوز کردن و نزدیک شدن به سمت آن جلوگیری نمایید. 2- در زمان استفاده از تلفن، نمایشگر آن را تا حد ممکن از چشمان خود دور نگه دارید. هر چه فاصله شما از صفحه نمایش بیشتر باشد احتمال آنکه دچار خستگی چشم شوید نیز کمتر خواهد بود (البته دقت داشته باشید که متون و عکس ها به راحتی قابل رویت باشند). 3- هر بیست دقیقه یک استراحت 20 ثانیه ای داشته باشید و به فاصله 20 فوتی (6 متری) آنطرف تر نگاه کنید. این قانون 20-20-20 خوانده می شود 4- معاینه چشم انجام دهید. حتی آسیب های جزئی چشمی نیز می توانند خطر خستگی دیجیتالی چشم را تشدید کنند. 5- از متخصص چشم خود بخواهید عینکی را برایتان تجویز کند که نور را بلوکه می کند. در حال حاضر برندهای مختلفی اقدام به تولید لنز و پوشش های مناسب برای عینک می کنند که می توانند تا حدودی نورهای مخرب متصاعد شونده از سطح نمایشگرها را کاهش دهند. 7- بیرون بروید و بیشتر بازی کنید! . مطالب بیشتر در 👈 @wikipedia.official

. نزدیک بینی در حال بدل شدن به پدیده ای فراگیر در سطح جهان است. مؤسسه ملی چشم در ایالات متحده آمریکا گزارش داده که 34 میلیون شهروند این کشور از نزدیک بینی رنج می برند و حتی پیش بینی کرده که این رقم تا سال 2030 میلادی رکورد 40 میلیون را پشت سر بگذارد. برای حفاظت از چشمان خود چه کاری می توانید انجام دهید؟ شاید اثرات طولانی مدت قرار گرفتن در معرض نورهای پر انرژی هنوز هم بر ما پوشیده باشد اما تردیدی نیست که خیره شدن طولانی مدت به نمایشگر می تواند باعث بروز خستگی چشم شود. با این همه، آنطور که دکتر هیتینگ می گوید می توان با اتخاذ برخی تدابیر تا حدودی از شدت این پدیده کاست: 1- فاصله مناسب را با کامپیوتر حفظ کنید (از نمایشگر به اندازه یک بازو فاصله بگیرید) و از قوز کردن و نزدیک شدن به سمت آن جلوگیری نمایید. 2- در زمان استفاده از تلفن، نمایشگر آن را تا حد ممکن از چشمان خود دور نگه دارید. هر چه فاصله شما از صفحه نمایش بیشتر باشد احتمال آنکه دچار خستگی چشم شوید نیز کمتر خواهد بود (البته دقت داشته باشید که متون و عکس ها به راحتی قابل رویت باشند). 3- هر بیست دقیقه یک استراحت 20 ثانیه ای داشته باشید و به فاصله 20 فوتی (6 متری) آنطرف تر نگاه کنید. این قانون 20-20-20 خوانده می شود 4- معاینه چشم انجام دهید. حتی آسیب های جزئی چشمی نیز می توانند خطر خستگی دیجیتالی چشم را تشدید کنند. 5- از متخصص چشم خود بخواهید عینکی را برایتان تجویز کند که نور را بلوکه می کند. در حال حاضر برندهای مختلفی اقدام به تولید لنز و پوشش های مناسب برای عینک می کنند که می توانند تا حدودی نورهای مخرب متصاعد شونده از سطح نمایشگرها را کاهش دهند. 7- بیرون بروید و بیشتر بازی کنید! . مطالب بیشتر در 👈 @wikipedia.official

REA Wikipediaofficial O Wikipedia offcial Myopia Light can't focus on retina causing faraway objects to appear blurry Normal Retina Eyestrain can cause headache Ediare fficial نزدیک بینی در حال بدل شدن به پدیده ای فراگیر در سطح جهان است مؤسسه ملی چشم در ایالات متحده آمریکا گزارش داده که 34 میلیون شهروند این کشور از نزدیک بینی رنج می برند و حتی پیش بینی کرده که این رقم تا سال 2030 میلادی رکورد 40 میلیون را پشت سر بگذارد برای حفاظت از چشمان خود چه کاری می توانید انجام دهید؟ شاید اثرات طولانی مدت قرار گرفتن در معرض نورهای پر انرژی هنوز هم بر ما پوشیده باشد اما تردیدی نیست که خیره شدن طولانی مدت به نمایشگر می تواند باعث بروز خستگی چشم شود با این همه، آنطور که دکتر هیتینگ می گوید می توان با اتخاذ برخی تدابیر تا حدودی از شدت این پدیده کاست 1- فاصله مناسب را با کامپیوتر حفظ کنید از نمایشگر به اندازه یک بازو فاصله بگیرید و از قوز کردن و نزدیک شدن به سمت آن جلوگیری نمایید 2- در زمان استفاده از تلفن، نمایشگر آن را تا حد ممکن از چشمان خود دور نگه دارید هر چه فاصله شما از صفحه نمایش بیشتر باشد احتمال آنکه دچار خستگی چشم شوید نیز کمتر خواهد بود البته دقت داشته باشید که متون و عکس ها به راحتی قابل رویت باشند 3- هر بیست دقیقه یک استراحت 20 ثانیه ای داشته باشید و به فاصله 20 فوتی 6 متری آنطرف تر نگاه کنید این قانون 20-20-20 خوانده می شود 4- معاینه چشم انجام دهید حتی آسیب های جزئی چشمی نیز می توانند خطر خستگی دیجیتالی چشم را تشدید کنند 5- از متخصص چشم خود بخواهید عینکی را برایتان تجویز کند که نور را بلوکه می کند در حال حاضر برندهای مختلفی اقدام به تولید لنز و پوشش های مناسب برای عینک می کنند که می توانند تا حدودی نورهای مخرب متصاعد شونده از سطح نمایشگرها را کاهش دهند 7- بیرون بروید و بیشتر بازی کنید! مطالب بیشتر در 👈 @wikipediaofficial Meme

found @ 9144 likes ON 2017-04-17 19:32:12 BY ME.ME