single or taken Meme

found @ 46 likes ON 2020-04-24 12:44:51 BY ME.ME