πŸ”₯ Popular | Latest

Anaconda, Caturday, and Dad: MEMES <h2>2016&rsquo;s Top Memes</h2><p><i>So much more than just a picture with bottom text.</i></p><p>1. <b><a href="http://www.tumblr.com/search/tag%20yourself">Tag Yourself</a></b> <br/>2. <b><a href="http://www.tumblr.com/search/moodboard">Moodboard</a></b> <br/>3. <b><a href="http://www.tumblr.com/search/inktober">Inktober</a></b> <br/>4. <b><a href="http://www.tumblr.com/search/history%20of%20japan">History of Japan</a></b>Β </p><figure data-orig-width="480" data-orig-height="270" data-tumblr-attribution="floralpatternedknives:VuLcpbdeSVz0KK6z2CpUAw:Zg3fsm23QrMfH" class="tmblr-full"><img src="https://78.media.tumblr.com/2e1d7f92159fc109dbd64abc28a33191/tumblr_o43pboyWGj1tiqbjvo1_500.gif" alt="image" data-orig-width="480" data-orig-height="270"/></figure><p>5. <a href="http://www.tumblr.com/search/gemsona">Gemsona</a><i> +12</i> <br/>6. <a href="http://www.tumblr.com/search/the%20signs%20as">The Signs As&hellip;</a><i> βˆ’4</i> <br/>7. <b><a href="http://www.tumblr.com/search/draw%20the%20squad">Draw the Squad</a></b> <br/>8. <b><a href="http://www.tumblr.com/search/dat%20boi">Dat Boi</a></b> <br/>9. <b><a href="http://www.tumblr.com/search/petty%20revenge">Petty Revenge</a></b> <br/>10. <a href="http://www.tumblr.com/search/doge">Doge</a> +4 <br/>11. <b><a href="http://www.tumblr.com/search/userboxes">Userboxes</a></b> <br/>12. <a href="http://www.tumblr.com/search/ask%20meme">ask meme</a><i> βˆ’5</i> <br/>13. <b><a href="http://www.tumblr.com/search/damn%20daniel">Damn Daniel</a></b> <br/>14. <b><a href="http://www.tumblr.com/search/100%20days%20of%20productivity">100 Days of Productivity</a></b> <br/>15. <b><a href="http://www.tumblr.com/search/caturday">Caturday</a></b> <br/>16. <b><a href="http://www.tumblr.com/search/dad%20jokes">dad jokes</a></b> <br/>17. <a href="http://www.tumblr.com/search/psat">PSAT</a><i> βˆ’8</i> <br/>18. <b><a href="http://www.tumblr.com/search/matt%20the%20radar%20technician">Matt the Radar Technician</a></b>Β </p><figure data-orig-width="408" data-orig-height="230" data-tumblr-attribution="megamorgenstern:LpPI7I07CWmWNKzTf5Oyvg:ZnwGmr20dMPie" class="tmblr-full"><img src="https://78.media.tumblr.com/27e49e67cde6d59ab30e532b4179360c/tumblr_o1kq7aGOKE1svswjeo1_500.gif" alt="image" data-orig-width="408" data-orig-height="230"/></figure><p>19. <b><a href="http://www.tumblr.com/search/elyza%20lex">Elyza Lex</a></b> <br/>20. <b><a href="http://www.tumblr.com/search/spongegar">Spongegar</a></b> </p><p><i>The number in italics indicates how many spots an item moved up or down from the previous year. The ones in bold weren’t on the list last year.</i></p>

2016’s Top MemesSo much more than just a picture with bottom text.1. Tag Yourself 2. Moodboard 3. Inktober 4. History of JapanΒ 5. Gemsona...

Save