🔥 Popular | Latest

. روسیه آلاسکا را در سال‌های ۱۷۰۰ تحت تسلط خود داشت. روس‌ها با مردمان بومی آنجا روابط بازرگانی داشتند، ولی بعداً اقدام به فروش آن نمودند. قرارداد خرید آلاسکا از روسیه نهم آوریل ۱۸۶۷ به تصویب سنای آمریکا رسید و قطعی شد، ولی انجام معامله و تحویل آلاسکا از جانب روسیه به آمریکا موکول به تصویب شرایط معامله در سنای آمریکا شد که سنا نیز در جلسه ۹ آوریل خود قرارداد معامله را تصویب کرد. طبق قرار داد معامله، آلاسکا مهاجرنشین روسیه در قاره آمریکا به مبلغ هفت میلیون و دویست هزار دلار خریداری شد - هر هکتار ۲ پنی (دوصدم دلار). ویلیام سیوارد وزیر خارجه کابینه‌های ابراهام لینکلن و اندرو جانسون برای خرید آلاسکا تلاش فراوان کرد. وی برای قانع کردن سنای آمریکا به خرید آلاسکا به مبلغی که ذکر شد در نطقی طولانی جزئیات اهمیت منابع زیر زمینی، ماهی گیری و ... این منطقه وسیع را برشمرد. مساحت آلاسکا در حدود ۱٬۷۱۷٬۸۵۴ کیلومتر مربع می‌باشد که شامل جزایر الوشن که به بیش از ۱۵۰ جزیره کوچک و بزرگ تقسیم می‌شود. مرز میان کانادا و آلاسکا از اولین مرزهایی بود که به واسطه مرزبندی مداری شکل گرفت این ایالت شبه جزیره ایست در شمال غربی قارهٔ آمریکا شمالی که با جزیره‌های بزرگ و کوچک که جمعیت آن طبق آمار سال ۲۰۰۵ بیش از ۶۶۰۰۰۰ نفر است. نام آلاسکا از زبان قوم آلئوت (Aleut) گرفته شده‌است که مردم بومی کهن این سرزمین بوده‌اند. آب و هوای آلاسکا متنوع است. در بعضی مناطق این سرزمین دمای هوا گاه به °۶۲- سانتی‌گراد می‌رسد. در کرانه‌های شمالی که اسکیموها در آنجا زندگی می‌کنند، زمستان بسیار طولانی و تاریک است و خورشید هفته‌ها طلوع نمی‌کند!. تابستان‌های این ناحیه کوتاه است اما روزهای بسیار بلندی دارد و خورشید هفته‌ها غروب نمی‌کند. در این میان یخ‌های لایهٔ بالایی خاک ذوب می‌شوند و در نتیجه آب سطح زمین را می‌پوشاند. بادهایی که بر فراز جریان آب گرم ژاپن می‌وزند، هوای جنوب آلاسکا را تقریباً در سراسر سال ملایم نگه می‌دارند. در قسمت‌های مرکزی میانگین بارندگی سالانه حدود ۳۳۰ میلی‌متر است. در سال ۲۰۱۲، این ایالت تولید ناخالص داخلی برابر با ۵۴٬۷۰۲ میلیارد دلار داشت، که قابل مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور کرواسی (۵۶٬۴۴۲ میلیارد دلار) بود.اقتصاد آلاسکا بیشتر بر مبنای منابع طبیعی (همانند نفت) و صنعت گردشگری استوار است. . مطالب بیشتر در 👈 @wikipedia.official: Chukchi Sea RUSSIA Seward Peninsula St Lawrence Island Nunivak Island Bering Sea Arctic Ocean Beaufort Sea Brooks Rang ID INSTA Wikipedia.official ALASKA Yukon (United States) Fairbanks Denali Al (Mt. McKinley) CANADA Kodiak Gulf of sland aska TWW FREE WORRLOM . روسیه آلاسکا را در سال‌های ۱۷۰۰ تحت تسلط خود داشت. روس‌ها با مردمان بومی آنجا روابط بازرگانی داشتند، ولی بعداً اقدام به فروش آن نمودند. قرارداد خرید آلاسکا از روسیه نهم آوریل ۱۸۶۷ به تصویب سنای آمریکا رسید و قطعی شد، ولی انجام معامله و تحویل آلاسکا از جانب روسیه به آمریکا موکول به تصویب شرایط معامله در سنای آمریکا شد که سنا نیز در جلسه ۹ آوریل خود قرارداد معامله را تصویب کرد. طبق قرار داد معامله، آلاسکا مهاجرنشین روسیه در قاره آمریکا به مبلغ هفت میلیون و دویست هزار دلار خریداری شد - هر هکتار ۲ پنی (دوصدم دلار). ویلیام سیوارد وزیر خارجه کابینه‌های ابراهام لینکلن و اندرو جانسون برای خرید آلاسکا تلاش فراوان کرد. وی برای قانع کردن سنای آمریکا به خرید آلاسکا به مبلغی که ذکر شد در نطقی طولانی جزئیات اهمیت منابع زیر زمینی، ماهی گیری و ... این منطقه وسیع را برشمرد. مساحت آلاسکا در حدود ۱٬۷۱۷٬۸۵۴ کیلومتر مربع می‌باشد که شامل جزایر الوشن که به بیش از ۱۵۰ جزیره کوچک و بزرگ تقسیم می‌شود. مرز میان کانادا و آلاسکا از اولین مرزهایی بود که به واسطه مرزبندی مداری شکل گرفت این ایالت شبه جزیره ایست در شمال غربی قارهٔ آمریکا شمالی که با جزیره‌های بزرگ و کوچک که جمعیت آن طبق آمار سال ۲۰۰۵ بیش از ۶۶۰۰۰۰ نفر است. نام آلاسکا از زبان قوم آلئوت (Aleut) گرفته شده‌است که مردم بومی کهن این سرزمین بوده‌اند. آب و هوای آلاسکا متنوع است. در بعضی مناطق این سرزمین دمای هوا گاه به °۶۲- سانتی‌گراد می‌رسد. در کرانه‌های شمالی که اسکیموها در آنجا زندگی می‌کنند، زمستان بسیار طولانی و تاریک است و خورشید هفته‌ها طلوع نمی‌کند!. تابستان‌های این ناحیه کوتاه است اما روزهای بسیار بلندی دارد و خورشید هفته‌ها غروب نمی‌کند. در این میان یخ‌های لایهٔ بالایی خاک ذوب می‌شوند و در نتیجه آب سطح زمین را می‌پوشاند. بادهایی که بر فراز جریان آب گرم ژاپن می‌وزند، هوای جنوب آلاسکا را تقریباً در سراسر سال ملایم نگه می‌دارند. در قسمت‌های مرکزی میانگین بارندگی سالانه حدود ۳۳۰ میلی‌متر است. در سال ۲۰۱۲، این ایالت تولید ناخالص داخلی برابر با ۵۴٬۷۰۲ میلیارد دلار داشت، که قابل مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور کرواسی (۵۶٬۴۴۲ میلیارد دلار) بود.اقتصاد آلاسکا بیشتر بر مبنای منابع طبیعی (همانند نفت) و صنعت گردشگری استوار است. . مطالب بیشتر در 👈 @wikipedia.official

. روسیه آلاسکا را در سال‌های ۱۷۰۰ تحت تسلط خود داشت. روس‌ها با مردمان بومی آنجا روابط بازرگانی داشتند، ولی بعداً اقدام به فروش آن نمودند....

Save
We here at @science consider ourselves serious adult humans that want to give you the most educational experience possible, but OH MY GOSH LOOKIT THAT SWEET FAAACE. Ahem. Sorry. This, dear Instagram, is the harp seal. At birth, the baby harp seal is covered in a yellow-white coat, which then becomes a mixture of silver and grey as the seal ages. Found in the North Atlantic and Arctic oceans, this species of earless seal uses its blubber as energy if there’s no food to be found and also as a way to keep its body warm in the chilly water. Harp seals spend almost all of their time swimming and only can be found out of water during molting or mating season. These speedy swimmers feed on fish and crustaceans and can live for up to twenty years in the wild. Photo cred: endlessocean.wikia.com: We here at @science consider ourselves serious adult humans that want to give you the most educational experience possible, but OH MY GOSH LOOKIT THAT SWEET FAAACE. Ahem. Sorry. This, dear Instagram, is the harp seal. At birth, the baby harp seal is covered in a yellow-white coat, which then becomes a mixture of silver and grey as the seal ages. Found in the North Atlantic and Arctic oceans, this species of earless seal uses its blubber as energy if there’s no food to be found and also as a way to keep its body warm in the chilly water. Harp seals spend almost all of their time swimming and only can be found out of water during molting or mating season. These speedy swimmers feed on fish and crustaceans and can live for up to twenty years in the wild. Photo cred: endlessocean.wikia.com

We here at @science consider ourselves serious adult humans that want to give you the most educational experience possible, but OH MY GOS...

Save
<p><a class="tumblr_blog" href="http://pictures-of-space.tumblr.com/post/148217485990">pictures-of-space</a>:</p> <blockquote> <h2> North Pole</h2> <p>This image shows the Arctic. The North Pole is in the middle of the Arctic Ocean. The Arctic Ocean is surrounded by Alaska, Canada, Greenland, and Russia. The ocean is 4000 meters deep. Although it is an ocean, it is water you can walk on. There are 2-3 meter thick ice floes floating on the water at the North Pole. In summer the temperatures are near 0 centigrade and there is light. In winter the temperature is about -30 centigrade and it is dark.</p> <p> For more information v<a href="http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fstar-gazing.net%2F&amp;t=ZWFiY2RjZDc1ODk1YTY3OTgzMmUyM2YzOTliOWZjMTdiN2U1YTQ2NSw3WEQwdVB3cA%3D%3D">isit our webpage here</a> <br/></p> </blockquote>: <p><a class="tumblr_blog" href="http://pictures-of-space.tumblr.com/post/148217485990">pictures-of-space</a>:</p> <blockquote> <h2> North Pole</h2> <p>This image shows the Arctic. The North Pole is in the middle of the Arctic Ocean. The Arctic Ocean is surrounded by Alaska, Canada, Greenland, and Russia. The ocean is 4000 meters deep. Although it is an ocean, it is water you can walk on. There are 2-3 meter thick ice floes floating on the water at the North Pole. In summer the temperatures are near 0 centigrade and there is light. In winter the temperature is about -30 centigrade and it is dark.</p> <p> For more information v<a href="http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fstar-gazing.net%2F&amp;t=ZWFiY2RjZDc1ODk1YTY3OTgzMmUyM2YzOTliOWZjMTdiN2U1YTQ2NSw3WEQwdVB3cA%3D%3D">isit our webpage here</a> <br/></p> </blockquote>

<p><a class="tumblr_blog" href="http://pictures-of-space.tumblr.com/post/148217485990">pictures-of-space</a>:</p> <blockquote> <h2> Nort...

Save
<p><a class="tumblr_blog" href="http://pictures-of-space.tumblr.com/post/148217485990">pictures-of-space</a>:</p> <blockquote> <h2> North Pole</h2> <p>This image shows the Arctic. The North Pole is in the middle of the Arctic Ocean. The Arctic Ocean is surrounded by Alaska, Canada, Greenland, and Russia. The ocean is 4000 meters deep. Although it is an ocean, it is water you can walk on. There are 2-3 meter thick ice floes floating on the water at the North Pole. In summer the temperatures are near 0 centigrade and there is light. In winter the temperature is about -30 centigrade and it is dark.</p> <p> For more information v<a href="http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fstar-gazing.net%2F&amp;t=ZWFiY2RjZDc1ODk1YTY3OTgzMmUyM2YzOTliOWZjMTdiN2U1YTQ2NSw3WEQwdVB3cA%3D%3D">isit our webpage here</a> <br/></p> </blockquote>: <p><a class="tumblr_blog" href="http://pictures-of-space.tumblr.com/post/148217485990">pictures-of-space</a>:</p> <blockquote> <h2> North Pole</h2> <p>This image shows the Arctic. The North Pole is in the middle of the Arctic Ocean. The Arctic Ocean is surrounded by Alaska, Canada, Greenland, and Russia. The ocean is 4000 meters deep. Although it is an ocean, it is water you can walk on. There are 2-3 meter thick ice floes floating on the water at the North Pole. In summer the temperatures are near 0 centigrade and there is light. In winter the temperature is about -30 centigrade and it is dark.</p> <p> For more information v<a href="http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fstar-gazing.net%2F&amp;t=ZWFiY2RjZDc1ODk1YTY3OTgzMmUyM2YzOTliOWZjMTdiN2U1YTQ2NSw3WEQwdVB3cA%3D%3D">isit our webpage here</a> <br/></p> </blockquote>

<p><a class="tumblr_blog" href="http://pictures-of-space.tumblr.com/post/148217485990">pictures-of-space</a>:</p> <blockquote> <h2> Nort...

Save