🔥 Popular | Latest

Mamming: Swedish guy impregnates 4 women during bachelor party! 9 months later the local "new born this week" page. BB-NYTT Andreas Utter hati- erfaren fat- FYRA FRAGOR TILL PAPPAN Maria Moustakalis och Andreat Anna Bergstrom och l Umeà, fick den Ffebruari Utterhall Umes, fick den 0 en pojke Vidar, som väzde 4 200 en pojke Ior, som yade 3990 páam och var S4 cm og gram och var 5o cm ling. Anidreas Ueterhall du ar med pa n BB-bilder suntidist. Hur kan det har komma sig? Ju det ar ju mina barn sà det r klart jag ske yara med Men jag forstir vad du undran Skajag arlig shar deten helk galen heg som det hinde, det var imin svensexa faktiskt. Sen blev det ju inigot brolop av torklarliga skal. Det är Tite Jobblet att prata om Samtidigt Rnstär jag att folk tuindrarsa for barnensskullär det bästa val att va- eoppen med allt Barnen är ju fodda ganska nara in Mona Eisa och Magnus Fiellst Sollefteá, fick den 2 mars pà 5 Jan war faktiskt ed pá alla utomole, som vägde 3880 gram och var te BBea ficka, Maja Stina, ae 3 095 gram och varas pá varandra, kunde da vara med Asa Eriksson och Andreas Utethall under forlossningarna? Umeš, fick den 10 januari en pojke 46 cm ABa var hel fantastisks upp Ung levelser Din forsta orossningen varlie te chockartad, dh miins jag fiaktiskt in te så mycket. Men vid den sistu sda var waldigt paraande Ar ni vanner, du och barnens mam mor? -Ja. I princip Vi kan i alla fall prata med varandra Hur ska du fördela pappaledig heten? Ja, Jar sks forsoka fi tid med alla barnen. Sà mycket jag kin. Jag harfitt ha ett sürskilt mote med Forsakrings Maria Andersson och Andreas. essan som varit hjaipsim. Vi tar det Carola Russmark och Tomm itterhall, Umes, fick den 27 januari ström, Stockholm, fick den februari på Danderyds BB e lite pl: uppstuds. en pojke, Sigge, som vägde 4 100 Malou, som vägde 3 270 g IESSICA WENKOERG rch var 51 cm lAng. 090-1511 7 var 49 cm lång.
Save