🔥 Popular | Latest

Found something that looked VERY familiar in one of my school journals.: VOL. 24 NO.2 SY 2019-2020 Konseptong Aralin Thistleblowing sa PiliPinas ONarapdagang Protdksyn May mga panukala sa Kongreso na naglal magbigay ng karagdagang proteksyon at ben sa mga whistleblower. Nariyan ang Senate E 1415 ni Senador Richard Gordon at Senate No. 258 ni Senador Panfilo Lacson. Isinusu dalawang panukala ang pagbibigay ng pabu whistleblower. arami nang kaso ng korapsyon ang nailantad sa tulong ng mga vhistleblower. Whistleblower mga taong nagsisiwalat ng mga ng gawain na nagaganap sa loob 1. Malaki ang naitutulong nila sa ng malinis na pamamahala, gayundin Senate Bill No. 1415, mak Sa ilalim ng ang whistleblower ng P1 milyon o 10% m mababawi sa tulong ng kanyang pagsisis Isinusulong naman ng Senate Bill No. 2 pagbibigay ng P50,000 hanggang P5 m pabuya sa whistleblower, depende sa k taong sangkot sa katiwalian. ng administrasyong Marcos. Walong buwan matapos aklat, bigla na lamang siyang nawala at mailathala ang hindi na muling nakita pa. ot sa mga tiwali. mabigat na kapalit ang pagsasalita ower. Halimbawa nito ang rdes Mangoang. Dati siyang eau of Customs na natanggal sa Witness Protection Program Upang matugunan ang pangangailangang panseguridad ng mga whistleblower, ipinatutupad ng pamahalaan ang Witness Protection Program. Sa ilalim ng programang ito, ang isang whistleblower ay pinagkakalooban ng mga sumusunod na benepisyo: May probisyon din ang dalawang sa mga pekeng whistleblower. Kung whistleblower ng mali o nakalilitong maaari siyang makulong ng anim h Apat hanggang anim na taong pag) ang parusa kung biglaang babawiis ang kanyang mga pahayag. atapos niyang tumestigo laban v ito ng pagpasok ng tone- Pilipinas noong 2018. Sariling tagabantay Ligtas na matutuluyan Ligtas na transportasyon Libreng hospitalisasyon Proteksyon mula sa pagsasampa ng kaso Proteksyon mula sa hindi makatuwirang pagkatanggal sa trabaho Burial assistance na hindi lalagpas sa P10,000 (kapag namatay habang nasa ilalim ng n ng pagbabanta ang mga ngayon ang sitwasyon ni asalukuyang nagtatago sa pinatotohanan ni Lascañas eath Squad. Sinabi niya rupo ang ilang matataas na %23 DUCTUNGAN MO Sa Mababang Kapulungan panukala para sa pagpapalit ng ng mga whistleblower. Binibi ang mga whistleblower na pa pangalan, mukha, at kasarian mabigyan sila ng pagkakata Sa araling ito, natutunan ko na Ipinakikita nito na .. Masasabi kong. er ding nagbuwis ng ijares. Sa kanyang programa Found something that looked VERY familiar in one of my school journals.

Found something that looked VERY familiar in one of my school journals.

Save